Ponuka služieb

Notárske služby

Spisovanie notárskych zápisníc ako exekučných titulov

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

Osvedčovanie právne významných skutočností

Vydávanie osvedčení:

Konania vo veciach notárskych úschov

Registrácia vzniku záložných práv

Všeobecné podanie – PODPÍSANÉ    Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ