JUDr. Dagmar Lukáčiová
notársky úrad

Notársky úrad JUDr. Dagmar Lukáčiovej so sídlom Skladná 38, 040 01 Košice vykonáva svoju činnosť od roku 1998.

Hlavné činnosti

Osvedčovanie listín
Spisovanie listín o právnych úkonoch
Konania vo veciach notárskych úschov
Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
Osvedčovanie právne významných skutočností

Personálne obsadenie

JUDr. Dagmar Lukáčiová - notár
JUDr. Ľubica Maťašovská - notársky koncipient poverený notárom
Bc. Adriána Kumičaková - zamestanec poverený notárom

Všeobecné podanie – PODPÍSANÉ    Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ